LINAPROTEINY

Řada výrobků zaměřených především na správné zásobení NL a ENERGIE v bachoru, ale i ostatních živin, které jsou nezbytné pro tvorbu Mikrobiálního Proteinu (MbP).

 

Linaproteiny jsou základními stavebními kameny pro výživu bachorové mikroflóry.

Jejich složení splňuje všechny požadavky nutné pro tvorbu MbP.

 

Linaproteiny se vyznačují:

– zvýšeným zásobením střeva Methioninem v optimálním poměru k ostatním aminokyselinám.
– napomáhají ke snížení Negativní Energetické Bilance po otelení a v první fázi laktace
– působí silně osmolyticky, tj. zadržují vodu v buňkách (důležité po otelení a při tepelném stresu)
– působí antistresově na organismus dojnic
– zvyšují dostupnost a využití živin z objemných krmiv
– zvyšují stravitelnost vlákniny a příjem sušiny krmiva

 

Linaproteiny nahrazují v krmné dávce vysokoužitkových dojnic až 50% extrahovaných šrotů (soja, řepka). Navíc soja i řepka jsou nevhodným a drahým “dusíkatým palivem” pro bachor.

 

 

Podle Vaší krmivové základny vybereme příslušný Linaprotein, popřípadě vyrobíme jeho speciální variantu vhodnou právě pro Váš chov.

linagri logo

www.linagri.cz