Mikrobiální protein

 

 

 

Mikrobiální protein

Základním kamenem efektivní výživy skotu je maximalizace tvorby mikrobiálního proteinu (MbP).

————————————————————————————-

Ve většině chovů se zvýšená pozornost věnuje zásobení střeva by-pass živinami, především N a energie.

 

1

Tím ovšem není plně využíváno jedinečné vlastnosti přežvýkavců, kterou je

– schopnost využití živin z objemných krmiv, a především

– přeměna nebílkovinného N (NPN) na bílkovinný, tj. na aminokyseliny (AMK) potřebné k vlastní tvorbě mléka a tkání

Nerespektováním těchto zákonitostí se blíží výživa skotu spíše výživě monogastrů a klesá ekonomika chovu.

—————————————————————————————
 

Mikrobiální protein při krmení vysokoprodukčních dojnic nevylučuje použití by-pass forem N z nakupovaných krmiv, které mohou vytvořený MbP pouze doplnit, nikoli nahradit.

 

 

 

2

I dojnice na vrcholu laktace musí pokrýt 50 až 60 % potřeby AMK pomocí vlastního MbP.

 

 

 

 

 

 

3

Jedinečnost MbP spočívá ve složení a poměru jednotlivých AMK, čímž se přibližuje profilu AMK v mléce a tkáních více než jakákoli ostatní krmiva, či jejich kombinace. Díky tomuto profilu AMK v MbP není zapotřebí vysokých NL v krmné dávce za účelem dosažení požadované hodnoty limitující AMK.

„Dojnice jsou překrmovány NL za účelem pokrytí potřeby AMK“ (Davidson et al, NSC University)

 

 

 

 

 

2 v 1

Při krmení vysokoprodukčního skotu krmíme 2 zcela rozdílné organismy, co se týče jejich požadavků na výživu. Tyto organismy spolu žijí v symbióze.

Prvním je bachor (a jeho mikroflora), a druhým je „ kráva monogastr“ (přesněji řečeno, její střevní trakt, který zužitkovává jak látky vzniklé fermentací v bachoru, tak by-pass látky z prvotních krmiv).

Zatímco úkolem „krávy monogastra“ je přetvořit podávané „menu“ živin v konečný produkt (mléko, maso), úkolem bachoru je příprava hlavního „menu“ pro krávu monogastra.

 

 

„Výrobci mléka i masa si musí uvědomit tento vzájemný vztah, a plně využít funkci bachoru, pokud chtějí vyrábět efektivně.“

Jinak ať jdou raději krmit prasata! “

(Robert J. Van Saun, Pennsylvania State University)

 

 

Pokud chceme správně nakrmit krávu, musíme umět správně nakrmit bachorovou mikrofloru, především bachorové bakterie. Díky jim jsou přežvýkavci schopni trávit velké množství i málo kvalitní vlákniny oproti jiným obratlovcům.

 

 

 

Mikrobiální protein respektuje rozdílné požadavky bachorových bakterií a krávy na zdroje živin a jejích využití.

4

 

 

Jedině poskytnutím správných zdrojů a forem živin pro bachorové bakterie zajistíme maximální tvorbu MbP, a zároveň maximální syntézu mléčné bílkoviny a produkci mléka.

 

 

…základními kameny maximalizace tvorby MbP jsou LINAPROTEINY

www.linagri.cz