Vyšlo o nás: FOLIA VETERINARIA

Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích vyzkoušela náš produkt LinaropAgri® jako náhradu sójové moučky pro předvýkrm a výkrm prasat.

 

Více informací se můžete dočíst zde:

 

Vliv krmných aditiv v upraveném řepkovém šrotu na přírůstky živé váhy, krevní obraz a složení mastných kyselin v hřbetním tuku u předvýkrmu a výkrmu prasat

 

Zdroj:

 

BUJŇÁK, L., P. NAĎ, M. SKALICKÁ a S. MARCINČÁK. Effects of Long-Term Feeding of Treated Rapeseed Meal on Growth Performance, Blood Mineral Profile and Fatty Acid Composition of Back Fat in Pigs. Folia Veterinaria [online]. 2020, 64(4), 37-43 [cit. 2021-02-06]. ISSN 2453-7837. Dostupné z: doi:10.2478/fv-2020-0035

 

 

www.linagri.cz