Řetězce ANO nebo NE?

ŘETĚZCE ANO nebo NE ?

Poradci nebo motivační pracovníci?

 

Systém řízení našich zemědělských podniků patří mezi špičku ve světě. Jednotlivé profese zastávají vzdělaní a fundovaní odborníci! Naši agronomové mají dostatečný přehled v oblasti pěstovaných hybridů, a sami dovedou rozhodnout o výběru hybridů vhodných pro jejich podmínky.

 

Navíc mají možnost konzultací s dodavateli osiva, kteří by měli podrobně znát zboží, které prodávají.

 

Nejsme v Číně, kde místní farmáři neví kolik se pod kukuřici dává N, a že je třeba pod kukuřici naorat!

 

Nebylo by pro naše zemědělce větším přínosem snížit náklady na osetí 1 ha kukuřice o 1 000 až 2 000 Kč?

 

Co je tedy úkolem firemních poradců, kteří vlastně ani nezastupují subjekt, od kterého osivo zemědělec  přímo nakupuje? Ač je nám tento pojem znám spíše  z politiky, jedná se o prostý lobbismus, který se stal nedílnou součástí prodejního řetězce některých firem.

 

Jaké užitečné rady nám přinášejí tito lobbisté, že jsme ochotni za to zaplatit více než za služby renomované právní kanceláře?!

 

slechtitel

Chceme tedy, nebo nechceme, zkracovat řetězce v celém zemědělsko-potravinářském komplexu?

linagri logo

www.linagri.cz