Cena osiva

Cena osiva = kvalita nebo marketing?

Položili jste si někdy otázku proč jsou tak obrovské rozdíly v ceně osiva kukuřice mezi jednotlivými firmami, které ho dodávají ?

Může některá z osivářských firem říct o svých hybridech, že jsou jejich hybridy prokazatelně výnosnější a kvalitnější než hybridy konkurence ?

 

Na našem trhu je v současné době asi 16 šlechtitelských firem, které nabízejí osivo kukuřice. Ať už se jedná o firmy více, či méně známé, všechny jejich nabízené hybridy musejí projít uznávacím řízením dle jednotné legislativy EU. Díky tomuto uznávacímu řízení se v nabídce jakékoli firmy nemohou objevit neregistrované hybridy, které by nesplňovaly požadovanou užitnou hodnotu. Uznávací řízení a registrace hybridů slouží jako nástroj ochrany zemědělců.

 

Přesto se výkonnost jednotlivých hybridů může lišit mezi jednotlivými ročníky až o více než 50 % v závislostí na podmínkách. Ostatně všichni známe z praxe případy, kdy jeden a ten samý hybrid patřil v jednom roce mezi naše nosné hybridy, a v roce následujícím dosáhl pouze průměrného, či podprůměrného výnosu. Nebo kdy jeden a ten samý hybrid dosáhl zcela rozdílných výsledků na různých stanovištích, mnohdy od sebe vzdálených jenom pár kilometrů. A to bez ohledu na „barvu dresu“ firmy.

 

Za účelem dosažení efektivního pěstování kukuřice doporučuje Prof. Dr. Joe Lauer (University of Wisconsin) věnovat zvýšenou pozornost při výběru hybridů jejich výnosové stálosti a ceně osiva.

 

Vysoká či nízká cena osiva není odrazem jeho kvality, ale marketingové filosofie dané firmy.

 – Náklady na vyšlechtění a množení osiva jednoho hybridu jsou u všech osivářských firem přibližně stejné. Záleží na marketingové filosofii firmy jak velký podíl ze zisku „rozpustí do cen“ a kolik si ponechá „doma“.

 – Cílem nadnárodních společností je rozšiřovat své aktivity po celém světě, a aby k tomu mohlo docházet, musí na tyto aktivity „vydělat“ stávající zákazníci.

 

Českého zemědělce jistě potěší, že stejný hybrid jako má on na svém poli se už pěstuje i v Číně či Vietnamu či v rozvojových zemích.

 

Věřím však, že více by ho potěšila poloviční cena za osivo daného hybridu!

 

Platíme nikoli za vyšší kvalitu, ale za zřizování nových filiálek. A jen otázka času, kdy nás kromě levné kukuřice z Maďarska zaplaví ještě levnější kukuřice z Ukrajiny. Nezbývá tedy než věřit našim politikům, že nás před hrozícím nebezpečím ochrání.

 

Je-li opravdu vyšší cena odrazem vyšší kvality, a ne marketingu, potom má vánoční čas kouzelnou moc na zlepšení kvality osiva, neboť do konce roku je to samé osivo prodáváno za nižší ceny? (Jak to ten Ježíšek dělá?) 

www.linagri.cz