Výpočet krmné dávky a hodnocení krmiv

 

Výpočet krmné dávky (KD) a hodnocení krmiv

 

Dnes existuje mnoho výživářských systémů a programů pro PC, které pracují nejen s různými regresními rovnicemi při samotném výpočtu, ale rovněž jsou „nakrmeny“ rozdílnými hodnotami hlavních ukazatelů, jako jsou NEL (netto energie laktace), RDP a RUP (degradovatelný a nedegradovatelný N v bachoru), apod.

Proto nedoporučujeme srovnávat KD z různých zdrojů. Na rozdíl od krávy totiž papír sežere všechno.

 

Jedno však mají všechny systémy společné. Snaží se vycházet z potřeby živin využitelných ve střevě pro tvorbu mléka či masa. U nás nejrozšířenější hodnocení NL v krmivu je systém PDI, který je víceméně shodný s ostatními používanými systémy ve světě.

Tento systém je však jen orientační, neboť udává hodnoty jednotlivých krmiv jako by byla krmena samostatně, což je obzvláště u skotu nemyslitelné!

 

Navíc dostupnost AMK ve střevě je stanovena na základě předpokladu, že se všechny AMK z krmiva v bachoru odbourávají rovným dílem, stejně jako celkové NL, což nejnovější poznatky vyvrátily.

Takže se jedná pouze o hypotetické hodnoty.

Rovněž časová dostupnost Energie a NL je odlišná u jednotlivých krmiv a závisí na jejich kombinaci, a době zdržení krmiva v bachoru. Neexistuje PC program, který by dovedl sladit časový harmonogram odbourávání jednotlivých živin v bachoru.

Ne každý výstup z PC opravdu splňuje požadavky na kvalitní krmnou dávku.

 

 

LINAKONCEPT je postaven nejen na základě nejnovějších PC programů a celosvětových poznatků ve výživě skotu, ale především na dlouholetých zkušenostech lidí, kteří se na něm podílejí.

 

 

 

www.linagri.cz